TiengAnhB1.com có đội ngũ giảng viên của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội và các giảng viên đã có chứng chỉ quốc tế tối thiểu IELTS 7.0 hoặc C1 và đều có trình độ thạc sỹ.

Các giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu trong đào tạo, luyện thi, coi thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1 tại các đơn vị thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội (Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Công Nghệ, Đại học Giáo Dục, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Luật khoa Y Dược).

Các giảng viên cũng đã tham gia giảng dạy nhiều khóa luyện thi chứng chỉ B1, B2 cho học viên sau đại học của các trường tại Hà Nội đi dự thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 tại các đơn vị được Bộ Giáo Dục và Đào tạo cấp phép (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên).

Các giảng viên tại TiengAnhB1.com tâm huyết với mỗi bài giảng và luôn cố gắng hỗ trợ học viên hết mức. Họ cũng thường xuyên cập nhật đề thi của các đơn vị để ôn trọng tâm cho mỗi học viên tham gia khóa học. Họ cũng không ngừng học hỏi các Phương pháp giảng dạy tiên tiến và áp dụng vào các bài giảng của mình. 

Để xem thêm về đội ngũ giảng viên, tham khảo tại: http://tienganhb1.com/lớp-luyện-thi-chứng-chỉ-tiếng-anh-b1

Vivian liên tục tổ chức lớp luyện thi B1, B2 Vstep hàng tháng với đội ngũ giảng viên chất lượng cao và lịch học tập linh hoạt . Hãy gạt bỏ lo lắn vì lịch công tác đột xuất hay bận việc riêng, bạn được xếp lịch học bù buổi nghỉ với lớp khác ngay.

Cô Vũ Thị Lê Vy

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 9 năm đào tạo tiếng Anh
 • Đơn vị đang giảng dạy: Trung tâm anh Ngữ VIVIAN
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng nghe, nói đọc viết

Cô Lê Vy hiện là giám đốc Trung Tâm Anh Ngữ VIVIAN, là người có nhiều kinh nghiệm về luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 .

Cô Nguyễn Thị Thương

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Đơn vị đang giảng dạy: Hiện đang giảng dạy tại tổ sư phạm ĐHQG
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Đọc, Nói

Cô Vũ Kim Liên

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Đơn vị đang giảng dạy: Hiện đang giảng dạy tại tổ sư phạm ĐHQG
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Nghe, Viết

Cô Trần Thị Ánh Tuyết

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Hiện đang giảng dạy tại trường ĐHNN QG tổ Nhân Văn
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Nghe, Viết

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Văn Hóa
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Nghe, Viết

Cô Trần Hải Yến

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Hiện đang giảng dạy tại trường Đại học kinh tế kĩ thuật công nghiệp Hà Nội
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Đọc, Nói

Cô Nguyễn Thị Yến Phượng

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Hiện đang giảng dạy Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Nghe, Viết

Cô Chu Thị Thu Hiền

 • Bằng cấp: Thạc sỹ phương pháp dạy học tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ B1, B2, C1
 • Hiện đang giảng dạy Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ
 • Phụ trách:Phụ trách các kỹ năng : Nghe, Viết