Bảng từ vựng trình độ tiếng anh B1

Anh ngữ VIVIAN chia sẻ với bạn ebook từ vựng tiếng Anh B1 dành cho các bạn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1. Đây là ebook từ vựng tiếng Anh B1 châu Âu nhưng bạn hoàn toàn có thể tham khảo cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 định dạng Vstep của Bộ Giáo dục. 

Các chủ đề từ vựng tiếng Anh B1 được đề cập trong cuốn sách

 1. Clothes and Accessories

 2. Colours

 3. Communications and Technology

 4. Education

 5. Entertainment and Media

 6. Environment

 7. Food and Drink

 8. Health, Medicine and Exercise

 9. Hobbies and Leisure

 10. House and Home

 11. Language

 12. Personal Feelings, Opinions and Experiences (Adjectives)

 13. Places: Buildings

 14. Places: Countryside

 15. Places: Town and City

 16. Services

 17. Shopping

 18. Sport

 19. Travel and Transport

 20. The Natural World

 21. Weather

 22. Work and Jobs

Chủ đề từ vựng tiếng Anh B1, B2, C1 theo chủ điểm nói

Tham khảo thêm từ vựng tiếng Anh B1, B2, C1 theo chủ điểm nói trong kỳ thi tiếng Anh Vstep tại đây.

Rate this Content 0 Votes

Hãy lưu về FB của bạn để tra cứu bài viết lại khi cần thiết

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ