Chứng chỉ B1

Chứng chỉ B1 nói chung và chứng chỉ Tiếng Anh B1 nói riêng ngày càng trở nên quan trọng vì nó là điều kiện cần để các bạn học viên thạc sỹ và sinh viên không chuyên Tiếng Anh có thể tốt nghiệp ra trường, các bạn nghiên cứu sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ hoặc giáo viên Tiếng Anh chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020. TiengAnhB1.com xin cung cấp một số thông tin về chứng chỉ B1.

Mẫu chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu

Các loại chứng chỉ B1

Có hai loại chứng chỉ B1:

  • Chứng chỉ B1 nội bộ do các đơn vị trường Đại học trong nước được Bộ Giáo Dục Đào tạo cấp phép tổ chức thi. Chứng chỉ này cũng được gọi là chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu. Chứng chỉ này có giá trị 2 năm trên toàn quốc.

  • Chứng chỉ B1 châu Âu/ quốc tế: Đây là chứng chỉ do viện khảo thí của trường Đại học Cambridge Anh cấp. Chứng chỉ B1 châu Âu có giá trị trên toàn thế giới. Chứng chỉ B1 của Cambridge có giá trị vĩnh viễn nhưng các đơn vị tại Việt Nam hầu hết chỉ công nhận chứng chỉ này trong vòng 2 năm.

Các trường nào được cấp chứng chỉ B1?

Các bạn có thể thi tại các đơn vị khảo thí trong nước như Đại học Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm TpHCM hoặc các đơn vị khảo thí của Cambridge.

Chứng chỉ B1 cần cho những ai?

Chứng chỉ Tiếng Anh B1 cần cho đối tượng sau:

  • Học viên cao học trước khi bảo vệ thạc sỹ hoặc chuẩn bị nộp hồ sơ nghiên cứu sinh. Bài thi Tiếng Anh B1 cho đối tượng này được Bộ Giáo Dục và Đào tạo quy định dành riêng. Đề thi B1 sau đại học của tất cả các trường trên cả nước đều theo đúng cấu trúc bài thi theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT.

  • Sinh viên không chuyên Tiếng Anh: Để được xét tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng, sinh viên không chuyên Tiếng Anh cần có chứng chỉ Tiếng Anh B1.

  • Giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo đề án ngoại ngữ Quốc Gia 2020

Đội ngũ chuyên môn TiengAnhB1.com với giảng viên từ các trường Đại học Chuyên ngữ hàng đầu đã xây dựng bộ đề thi chứng chỉ B1 trong chương trình luyện thi B1 trực tuyến. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật đề thi của các trường tổ chức tại Hà Nội như Đại học Ngoại Ngữ Quốc Gia, Đại học Hà Nội, Đại học Đà Nẵng để học viên tham khảo.

Thông tin liên hệ học và thi chứng chỉ B1

Ms. Ly

Smartbee Education Co., Ltd

Tel: 097 44 98 347

Email: lophoc@tienganhb1.com/ tienganhb1.com@gmail.com

Website: http://www.tienganhb1.com

Rate this Content 0 Votes

Hãy lưu về FB của bạn để tra cứu bài viết lại khi cần thiết

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ