Tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1

Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn cuốn cẩm nang hướng dẫn thi chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1. Đây là tài liệu do đội ngũ giao viên đang giảng dạy tại trường ĐH Quốc Gia Hà Nội biên soạn từ kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 cho đối tượng thạc sỹ và nghiên cứu sinh. về hệ thống tại liệu sẽ chi ra các phần
Tài liệu luyện thi chứng chỉ tiếng anh B1

Giới thiệu về website TiengAnhB1.Com
Hướng dẫn làm bài thi Đọc
Yêu cầu của bài thi Đọc B1
Cấu trúc của bài thi Đọc B1
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 1: Từ vựng, ngữ pháp
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 2: Biển báo, thông báo
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 3: Đọc hiểu
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 4: Điền từ
Hướng dẫn làm bài thi Viết
Yêu cầu của bài thi Viết B1
Cấu trúc của bài thi Viết B1
Hướng dẫn làm bài thi Viết phần 1: Viết lại câu
Hướng dẫn làm bài thi Viết phần 2: Viết thư
Hướng dẫn làm bài thi Nghe
Yêu cầu của bài thi Nghe B1
Cấu trúc của bài thi Nghe B1
Phương pháp làm bài thi Nghe hiểu
Hướng dẫn làm bài thi Nghe phần 1: Nghe tranh hình ảnh đúng
Hướng dẫn làm bài thi Nghe phần 2: Nghe điền từ
Hướng dẫn làm bài thi Nói B1
Yêu cầu của bài thi Nói B1
Cấu trúc bài thi Nói B1
Phương pháp làm bài thi Nói
Hướng dẫn làm bài thi nói phần 1: Phỏng vấn
Hướng dẫn làm bài thi nói phần 2: Trình bày chủ đề bốc thăm
Hướng dẫn làm bài thi nói phần 3: Thảo luận

Trong tài liệu sẽ giúp bạn được định dạng ra đề thi, phương pháp tính điểm thi, cách thức ôn tập, các thức làm bài thi B1

đây là cuốn cẩm nang luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 mà được đánh giá rất hiệu quả cho các bạn ôn tập.

Download tài liệu miễn phí

 

Rate this Content 0 Votes

Hãy lưu về FB của bạn để tra cứu bài viết lại khi cần thiết

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ