Tổng hợp mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục là chứng chỉ tiếng Anh B1 do Bộ Giáo dục quy định và các trường tổ chức thi cấp bằng B1 tiếng Anh theo mẫu chung của Bộ. 
Trên mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 có ghi rõ thông tin cá nhân người nhận chứng chỉ, thông tin về ngày thi, số quyết định, số hiệu và số vào sổ để thí sinh có thể xác thực chứng chỉ sau này. Ngoài ra, trên mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 cũng ghi rõ điểm của từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3. 

Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục
Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục

Các trường cấp mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục

Hiện nay Bộ Giáo dục cho phép 17 trường được phép tổ chức thi và cấp mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1, bao gồm

Các trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
Các trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ Giáo dục

 Cập nhật hồ sơ thi tiếng Anh B1 và Lịch thi B1 Vstep tại đây.

Chứng chỉ B1 hay chứng nhận B1?

Trước năm 2019, các trường được cấp giấy chứng nhận tiếng Anh B1 theo mẫu giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ do từng trường tự thiết kế. Từ năm 2019, Bộ Giáo dục ban hành mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 áp dụng trên toàn quốc và kể từ đó, các trường cấp mẫu chứng chỉ theo mẫu của Bộ Giáo dục.

Giấy chứng nhận tiếng Anh B1
Giấy chứng nhận tiếng Anh B1 của Đại học Hà Nội

Hình thức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1

Hiện nay 16/17 trường tổ chức thi chứng chỉ B1 trên máy tính, trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia là trường duy nhất tổ chức thi cấp bằng tiếng Anh B1 trên giấy và cấp mẫu bằng tiếng Anh B1 của Bộ.
Tuy nhiên, một số trường như Đại học Hà Nội và Đại học Sư phạm có tổ chức một số đợt thi chứng chỉ tiếng Anh B1 trên giấy và chỉ cấp giấy chứng nhận B1. Giấy chứng nhận tiếng Anh B1 này chỉ được một số đơn vị chấp nhận nên cần cân nhắc trước thi đăng ký thi.

Tham khảo thêm:

Rate this Content 0 Votes

Hãy lưu về FB của bạn để tra cứu bài viết lại khi cần thiết

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ