Một số quy định mới nhất về ngoại ngữ đối với đào tạo thạc sĩ năm 2018

VIVIAN tóm tắt một số quy định về ngoại ngữ trong thông tư Số: 15 /2014/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

1. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong những chứng chỉ ngoại ngữ sau trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

Tiếng Anh

Khung năng lực

ngoại ngữ

VN 

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

 

CEFR

 Cấp độ 3

4.5

450   ITP

133   CBT      45 iBT

450

     PET

Preliminary

40

 

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Phụ lục II Kèm theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày  15 tháng 5 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Cơ sở đào tạo không bắt buộc học viên phải học học phần ngoại ngữ tại cơ sở mình nhưng phải tổ chức giảng dạy (nếu học viên có nhu cầu) và đánh giá học phần theo quy định tại Khoản 4, Điều 25 của Quy chế này.

3. Đối với học phần ngoại ngữ (bao gồm cả ngoại ngữ thứ hai cho học viên theo học ngành, chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài): Căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế này, Thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ của học viên (bao gồm cả học viên không đăng ký học ngoại ngữ tại cơ sở đào tạo).

4. Học viên được miễn đánh giá học phần ngoại ngữ, đủ điều kiện về ngoại ngữ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế này nếu chứng chỉ còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp luận văn theo quy định của cơ sở đào tạo;

5. Điều kiện bảo vệ luận văn:

Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II);

Một số quy định dành riêng cho học viên cao học của Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Riêng đối với học viên dự định thi cao học của Đại học Quốc Gia Hà Nội, trường có hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN.

1. Quy định chung về ngoại ngữ với thạc sĩ

- Tất cả các học viên đều phải có minh chứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ (chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc tương đương) kèm hồ sơ xin bảo vệ luận văn mới được ra quyết định bảo vệ luận văn.

- Do đặc thù ngành học, ngoại ngữ chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững tại Khoa Các khoa học liên ngành là Tiếng Anh (các ngoại ngữ khác không được).

2. Một số quy định cụ thể về ngoại ngữ trong chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho thạc sĩ

Theo Hướng dẫn mới nhất của ĐHQGHN trong công văn số 297/HD-ĐHQGHN, ngày 03/02/2017 về việc "Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN" có một số mục đáng chú ý như sau:

- Mục 2.2.2. Nếu lớp nào có nhu cầu học học phần "Tiếng Anh cơ bản" và đăng kí đủ 30 người theo quy định trong hướng dẫn, các khoa sẽ phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN để tổ chức giảng dạy. Ưu điểm của phần này là được học kiến thức thực sự, khi thi kết thúc học phần nếu đạt có thể kết hợp với làm chứng chỉ B1 đáp ứng chuẩn đầu ra luôn, được miễn kinh phí thi. Tuy nhiên, thời gian học tập tương đối dài, phát sinh thêm nhiều chi phí học tập khác.

Mục 3.2. Có một số loại chứng chỉ tiếng Anh theo phụ lục trên được dùng làm minh chứng miễn học ngoại ngữ (ở đây là Tiếng Anh). Ngoài ra, những bằng tiếng Anh B1 này cũng đồng thời dùng để xét miễn thi đầu vào khi nộp kèm hồ sơ dự thi và xác định đủ điều kiện về chuẩn đầu ra ngoại ngữ buộc phải có trong hồ sơ bảo vệ luận văn.

Mục 4. Khi có minh chứng như ở Mục 3.2 ở trên, các bạn chỉ cần nộp cho Khoa trước khi chứng chỉ hết hạn, trong trường hợp này, đến thời điểm nộp luận văn mà minh chứng chuẩn đầu ra nộp trước đó hết hạn vẫn được chấp nhận.

3. Thi chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc tương đương làm chuẩn đầu ra ngoại ngữ

- Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội chỉ chấp nhận chứng chỉ của 5 trường sau:

+ Đại học Ngoại Ngữ - ĐH QG Hà Nội

+ Đại học Hà Nội

+ Đại học Huế

+ Đại học Đà Nẵng

+ Đại học Sư phạm Tp HCM

Lịch thi của các đơn vị này, vui lòng truy cập tại: https://vstep.edu.vn/lich-thi-tieng-anh-a2-b1-b2

 

 

Download thông tư  Số: 15 /2014/TT-BGDĐT

Rate this Content 0 Votes

Hãy lưu về FB của bạn để tra cứu bài viết lại khi cần thiết

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ